Servisné zmluvy

Servisné zmluvy sú šité na mieru vašim potrebám a vášmu vozidlu. Zaistite svojmu vozidlu starostlivosť a kvalitný servis za pevné a nemenné ceny. Vyberte si z našej ponuky a jazdite v pokoji.

slas

Výhody servisných zmlúv

 • Ochrana pred nečakanými výdavkami na opravy a údržbu vozidla (elektrické, elektronické alebo mechanické poruchy).
 • Pevné a nemenné náklady na údržbu po celý čas trvania zmluvy (bez ohľadu na infláciu či zvýšenie cien náhradných dielov).
 • Plná kontrola nad výdavkami na údržbu vášho vozidla.
 • Zvýšenie hodnoty vozidla – v prípade predaja vozidla prechádza servisná zmluva na nového majiteľa.
 • Prehľadná história servisných úkonov na vozidle.

 • Istota krytia nákladov na údržbu vozidla a na opravu mechanických, elektrických a elektronických porúch.
 • Kvalitný servis a starostlivosť autorizovaného servisu.
 • Servis vozidla prebieha výhradne s použitím originálnych náhradných dielov.
 • Opravy prebiehajú v súlade s predpísanými technologickými postupmi výrobcu.
 • Odtiahnutie vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Renault v prípade poruchy.

 • Predplatené servisné prehliadky v autorizovanej sieti Renault.
 • Počas trvania zmluvy má klient nárok využívať mobilné asistenčné služby RENAULT ASSISTANCE. Rozsah služieb RENAULT ASSISTANCE je uvedený v Záručných podmienkach k novému vozidlu.

Podmienky servisných zmlúv

TrvanieLimit najazdených kilometrov
5 rokov

60 000 km

100 000 km

150 000 km

200 000 km

Typy servisných zmlúv

Garance Plus

 • Navyšenie krytia záruky
 • Asistenčné služby

 • Výmena/oprava poškodených mechanických dielov.
 • Výmena/oprava poškodených elektrických dielov.

 • Asistenčná služba Renault Assistance 24 hodín denne, 7 dní v týždni, po celej Európe.
 • Oprava vozidla na mieste v dôsledku poruchy alebo jeho odtiahnutie do najbližšieho servisu Renault (pokiaľ nie je oprava na mieste možná).

Renault Assistance môže podľa situácie zaistiť a uhradiť niektorú zo služieb uvedených v záručných podmienkach, ako napr.:

 • návrat do miesta bydliska/pokračovanie v ceste,
 • ubytovanie,
 • náhradné vozidlo.

Easy Service

 • Navyšenie krytia záruky
 • Asistenčné služby
 • Rozsah servisných služieb

 • Výmena/oprava poškodených mechanických dielov.
 • Výmena/oprava poškodených elektrických dielov.

 • Asistenčná služba Renault Assistance 24 hodín denne, 7 dní v týždni, po celej Európe.
 • Oprava vozidla na mieste v dôsledku poruchy alebo jeho odtiahnutie do najbližšieho servisu Renault (pokiaľ nie je oprava na mieste možná).

Renault Assistance môže podľa situácie zaistiť a uhradiť niektorú zo služieb uvedených v záručných podmienkach, ako napr.:

 • návrat do miesta bydliska/pokračovanie v ceste,
 • ubytovanie,
 • náhradné vozidlo.

 • Údržba Renault
 • Výmena oleja
 • Výmena olejového filtra
 • Výmena zapaľovacích sviečok
 • Výmena rozvodov
 • Výmena vzduchového filtra
 • Výmena palivového filtra
 • Výmena kabínového filtra
 • Výmena brzdovej kvapaliny
 • Výmena chladiacej kvapaliny
 • Výmena oleja prevodovky
 • Kontrola a čistenie bubnových bŕzd

Podmienky servisných zmlúv

TrvanieLimit najazdených kilometrov
3 rokov

90 000 km

120 000 km

4 rokov

120 000 km

150 000 km

5 rokov

150 000 km

250 000 km

Typy servisných zmlúv

Formuła Non Stop

 • Navyšenie krytia záruky
 • Asistenčné služby

 • Výmena/oprava poškodených mechanických dielov.
 • Výmena/oprava poškodených elektrických dielov.

 • Asistenčná služba Renault Assistance 24 hodín denne, 7 dní v týždni, po celej Európe.
 • Oprava vozidla na mieste v dôsledku poruchy alebo jeho odtiahnutie do najbližšieho servisu Renault (pokiaľ nie je oprava na mieste možná).

Renault Assistance môže podľa situácie zaistiť a uhradiť niektorú zo služieb uvedených v záručných podmienkach, ako napr.:

 • návrat do miesta bydliska/pokračovanie v ceste,
 • ubytovanie,
 • náhradné vozidlo.

Easy Service

 • Navyšenie krytia záruky
 • Asistenčné služby
 • Rozsah servisných služieb

 • Výmena/oprava poškodených mechanických dielov.
 • Výmena/oprava poškodených elektrických dielov.

 • Asistenčná služba Renault Assistance 24 hodín denne, 7 dní v týždni, po celej Európe.
 • Oprava vozidla na mieste v dôsledku poruchy alebo jeho odtiahnutie do najbližšieho servisu Renault (pokiaľ nie je oprava na mieste možná).

Renault Assistance môže podľa situácie zaistiť a uhradiť niektorú zo služieb uvedených v záručných podmienkach, ako napr.:

 • návrat do miesta bydliska/pokračovanie v ceste,
 • ubytovanie,
 • náhradné vozidlo.

 • Údržba Renault
 • Výmena oleja
 • Výmena olejového filtra
 • Výmena zapaľovacích sviečok
 • Výmena rozvodov
 • Výmena vzduchového filtra
 • Výmena palivového filtra
 • Výmena kabínového filtra
 • Výmena brzdovej kvapaliny
 • Výmena chladiacej kvapaliny
 • Výmena oleja prevodovky
 • Kontrola a čistenie bubnových bŕzd